ORGANISATIES

Advies, beleid & communicatie

JOUW VRAAG

Willen jullie als school of organisatie een aantal dingen op de rit krijgen op het gebied van mediawijsheid? Dat is een mooie ambitie en oh zo welkom voor de kinderen. Misschien ligt er al een visie klaar en gaat de implementatie nu echt van start.

Voor medewerkers betekent nieuw mediabeleid dat er verrijking komt in het aanbod. Nieuwe dingen dus. Hoe kun je dat opbouwen, het samen doen? Wat past bij wat jullie nu al doen? En hoe nemen we de kinderen, collega’s en ouders hierin mee?

Een interessante en ook veelzijdige opdracht, die veel interne afstemming, multidisciplinaire samenwerking, ontwikkelwerk en enthousiasmerende communicatie vraagt. Kunnen jullie wel wat extra power gebruiken? Ik vlieg graag in.

AANPAK

Vrijblijvende kennismaking & verkennen van de vraag

Opstellen van een opdrachtbeschrijving &
offerte

Tussentijdse evaluatie &
eindgesprek

WAT VIND JE IN MIJ?

Ik ben een denker en een doener met een rugzak vol kennis, tools, werkvormen en ervaring op het gebied van mediaopvoeding, digitale geletterdheid, gedragsverandering, organisatieontwikkeling en communicatie. Ik ben gewend te denken voor alle doelgroepen, van kind tot bestuur en van ouder tot professional. Ik vind het een uitdaging om alle doelgroepen op maat, met aandacht te inspireren en te laten proeven aan nieuwigheden en ze vertrouwd te maken met hun verantwoordelijkheden. ‘Making it fun, easy and popular’ is wat ik meegekregen heb vanuit de sociale marketing. In mij vind je een schrijver, ontwikkelaar, verbinder, spreker, maker en communicatiekracht.

logo-anm-transparency

ERVARING & REVIEWS

‘Heel interessant!’ 

Deelnemer Kei festival

“Digitale media horen bij het leven van volwassenen en kinderen en is niet meer weg te denken in onze wereld. Kinderen beleven er plezier aan en leren ervan.  Het verrijkt wat ze al weten, kunnen en doen. Humankind staat voor kindontwikkeling en digitale media horen daarbij. Anneke heeft als mediacoach een mooie bijdrage geleverd aan ons huidige beleid mediawijsheid. Naast het beleid heeft ze ons geadviseerd op het gebied van digitale spelmaterialen die aansluiten bij de ontwikkeling van kinderen in de verschillende leeftijdsgroepen, deskundigheidsbevordering van medewerkers en ondersteund in communicatie naar zowel ouders en medewerkers. Mede dankzij Anneke hebben we een mooie start kunnen maken met de implementatie van Mediawijsheid binnen onze organisatie. Ze is energiek, enthousiast en heeft enorm veel kennis op het gebied van media en communicatie. We zijn haar dankbaar voor alles wat zij in de opstartfase voor Mediawijsheid binnen Humankind heeft betekend.”

Gabrielle van Deursen, projectleider Mediawijsheid en Marijke Koekkoek, manager Pedagogiek en Kwaliteit Humankind Kinderopvang en -ontwikkeling

“Als expert Media en Gezondheid en frisse wind voor ons pedagogen, leverde Anneke een bijdrage aan het visiestuk ‘De digitale technologie in de opvoeding‘ van het BMK-Pedagogenplatform. De wereld verandert snel en dat betekent dat we onze opvoedingsvraagstukken steeds in een ander licht moeten plaatsen. Zo vraagt de intrede van digitale technologie van (professionele) opvoeders een antwoord op de vraag hoe we ons verhouden tot deze ingrijpende en boeiende ontwikkeling. Anneke liet ons inzien dat dit inderdaad verantwoordelijkheden met zich meebrengt, maar vooral ook welke kansen hier liggen om een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van persoonlijke en sociale competenties van kinderen en aan de overdracht van democratische en humane normen en waarden.“ 

Ellen Monteban, Beleidsadviseur en pedagoog Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang

Mede dankzij Anneke hebben we een mooie start kunnen maken met de implementatie van mediawijsheid binnen onze organisatie.

– Gabrielle van Deursen, projectleider Mediawijsheid, Humankind Kinderopvang en -ontwikkeling –

06 47 88 6775
anneke@annonu-mediacoaching.nl
ANNO NU LOGO VIERKANT